Registrering og behandling af oplysninger på Cupponepizza.com

Brugen af Cupponepizza.com websites kan indebære, at De skal oplyse e-mail, adresse, tlf. nr. eller andre personlige oplysninger. Disse oplysninger bliver ikke viderebragt af Cupponepizza.com til anden brug.

Afgiver De personlige oplysninger i forbindelse med at modtage materiale fra os – registrerer vi disse oplysninger. Oplysningerne gør os i stand til at kommunikere med Dem og formidle den ønskede information. Hvis De downloader information, registrerer vi besøget. Disse oplysninger hjælper blandt med til at imødekomme Deres behov og fortæller os, hvilken del af vores website der benyttes. Websiten kan indeholde links til websites, der ikke har noget at gøre med Cupponepizza.com. Cupponepizza.com er ikke ansvarlig for brugen af Deres oplysninger på disse websites.

Varemærker

Alle de benyttede varemærker, logoer og symboler på websiten ejes af Cuppone og Gazelco.

Copyright

Indholdet af denne website er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Information på websiten, herunder tekst, billeder, illustrationer og lyd, må ikke kopieres, gengives eller lagres på andre harddiske uden forudgående skriftlig tilladelse af Cupponepizza.com. Dele af websiten kan indeholde billeder o.l., hvor 3. mand har ophavsretsrettighederne.

Bekendtgørelse af lov om ophavsret (Udsnit af lov)

Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 407 af 26. juni 1998. Kapitel 1 Ophavsrettens genstand og indhold Beskyttede værker

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Ansvar

Kundens brug af et Cupponepizza.com produkter sker i enhver henseende på eget ansvar. Cupponepizza.com påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden afgiver. Cupponepizza.com kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information. Cupponepizza.com kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos Cupponepizza.com eller force majeure, herunder også strejke og lockout. Cupponepizza.com påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af og hertil knyttede ydelser. Cupponepizza.com påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser.

Leveringsbetingelser

Alle ordre er kontant ved levering eller efter aftale for kontokunder.

Ændring af kundevilkår

Kundevilkår kan af Cupponepizza.com (Cupponepizza.dk) ændres uden varsel. Eventuelle tvister og uoverenstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.

©2018, Cupponepizza.com, Alle rettigheder forbeholdes. All Rights Reserved.